הגלגל 9 א.ת. רחובות 76380
לפרטים חייגו 8500 *

תקנון מניעת הטרדה מיניתהטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, בשוויון בין המינים, אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בניזיקין, החל בכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998, ביום כ"ט באלול התשנ"ח (02 ספט` 1998).

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות נתיבים אשר לא תשלים עמן.

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח 1998 ולקבוע את הסדרי המשמעת והטיפול בתלונות עובדי/ות החברה שמקורן בהטרדה מינית והתנכלות.

על פי החוק, `הטרדה מינית` היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר, הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:

1 . סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
2 . מעשים מגונים, נגיעה באברים מוצנעים וכדומה.
3 . הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות האמורות.
4 . התייחסויות והערות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
5 . התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם.
     (5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה       
             הסכמתו לפרסום.
6 . הצעות או הערות כנ"ל, המופנות לעובדים תוך כדי ניצול סמכות, מרות או תלות. במקרה זה תיחשב ההצעה או ההערה כהטרדה מינית גם אם
     לא אמר המוטרד כי אינו מעוניין.
 
התנכלות בגין תלונה על הטרדה מינית היא פגיעה מכל סוג שהיא שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה שהוגשה על הטרדה מינית, שמטרתה לפגוע במוטרד/ ת , כוון שסירב/ה ו/או התנגד/ה להתנהגות המטרידה ו/או התלוננ/ה על המטריד ו/או הגיש/ה תביעה, או מכל סיבה אחרת הקשורה בהטרדה מינית.

החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת משלוש הדרכים (בנפרד או ביחד):

• טיפול פלילי, תלונה במשטרה.
• טיפול אזרחי, תביעות אזרחיות.
• טיפול במקום העבודה, על ידי פנייה לממונה על הטרדה מינית.

נתיבים פועלת מתוך מחויבות לערכים של רגישות, כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה. נתיבים רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות הפרט, בכבודו, בחירותו ובפרטיותו של אדם ונעשה כל שביכולתנו למנוע התנהגות זו. לנתיבים מדיניות ברורה למנוע מקרים של הטרדה מינית, לברר ולטפל בכל מקרה לגופו, באופן רציני, מהיר ודיסקרטי כדי להבטיח שתוכל להמשיך להרגיש בטוח.

מודעה זו אינה באה במקום החוק והתקנון ואינו מחליפם בשום אופן את לשון החוק. התקנון המלא מופיע באתר האינטרנט של נתיבים.

כל שימוש בלשון נקבה יתייחס להלן גם לזכר ולהיפך.
 
לתקנון למניעת הטרדה מינית לחץ כאן

אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית יש למי לפנות!

רונית - 08-9366060, שלוחה 5
או במייל - ronit@netivim4u.co.il

צור קשר

8500 *
אנא מלא פרטים ונחזור בהקדם


logo בניית אתרים